Ljungby Lasarett – Läkare – Brottslingar – Kåranda – Korruption – Psykopati

ljungby lasarett, landstinget kronoberg, skandal, mörkläggning, coverup

Grova brott och övergrepp begicks av en grupp läkare på Ljungby Lasarett under åren 2005-2006, brotten anmäldes till HSAN, Socialstyrelsen och polisen i Kronoberg, politiker i Landstinget Kronoberg fick också information om brotten.

Utredningen pågick i 18 månader flera personer pekades ut och förfalskningarna konstaterades av SKL (statens kriminaltekniska laboratorium,under 2008 skedde en total mörkläggning från polis, åklagares och SKL.

Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund besökte vid flera tillfälle polishuset i Växjö under 2008 till en del journalisters förundran som ifrågasatte besöken.

Skandalen finns idag publicerad på internet och här är ett kort utdrag från webbplatsen:

“*Birgitta skadas svårt på Rygginstitutet i Växjö December 2004.

*Birgittas journalföring skrevs om för att sopa igen alla spår av ett livslångt lidande, Ljungby Lasarett är inblandade i upprensningen 2005-06.

*Släktingar och anhöriga vänder Birgitta ryggen och spelar ovetande.

*Förundersökning tvärnitar och läggs ner strax efter publiceringen i Radio och massmedia Maj 2008″

Du kan komma direkt till webbplatsen och läsa om brotten på Ljungby Lasarett genom att klicka här: www.totalskandal.se

mats wilhelmsson ortoped ljungby lasarett kirurgen landstinget kronoberg, totalskandal

Utdrag om ortoped Mats Wilhelmsson från totalskandal sidan 2:

“Som undertecknad tidigare redogjort för i Fusk i Sjukvården, så har överläkaren i ortopedi Mats Wilhelmsson på kirurgiskakliniken på Ljungby Lasarett varit en av dom ledande figurerna i omskrivningen av Birgittas sjukhistoria.

Mats Wilhelmsson har ju gjort Rygginstitutet i Växjö och Landstinget Kronoberg en stor tjänst genom att förhindra att Birgitta ska kunna ställa skadeståndsanspråk och utkräva ansvar från respektive inrättning, genom att sabotera hennes historik och samtidigt rädda sitt eget skinn då han har ljugit och undanhållit resultatet från MRT-Röntgen 2005. (detta räknas som ett rent tjänstefel enligt lagen)

Han ljög för både Försäkringskassan som anlitat honom, och för Birgitta, för att skydda Rygginstitutet i Växjö och sin kollega ortoped Claes Bennerholm.”

Läs mer om ortopeden Mats Wilhelmsson här: http://totalskandal.se/sida2.html

ortoped dan linvik kirurgen ljungby lasarett skandal brottslighet falska sjuk journaler

ortoped claes bennerholm växjö ljungby lasarett försäkringsläkare journalintrång rygginstitutet brottsling psykopat falska journaler mutbrott

psykiatri, finn grentoft, kriminell, grova brott, ljungby lasarett, landstinget kronoberg, sparken, pensionerad

grentoft ann margrethe, vårdcentralen strömsnäsbruk, ljungby lasarett, brott, grova förfalskningsbrott, inkompetens, psykopat, landstinget kronoberg

karl axel svensson, ljungby lasarett, landstinget kronoberg, psykopat, korruption

ljungby lasarett dolda konto hemliga bolag lars ekholm karl-axel svensson mutbrott

erling persson, karl axel svensson, ljungby, göran giselsson, lasarett, suzanne frank,korruption

lars ekholm styrelsemedlem i doldt bolag ljungby lasarett skatteplanering

afa försäkring förfalskad namnteckning falska dokumen arkiv skandal

ljungby lasarett, kirurgen, ortoped, landstinget kronoberg

ryggintitutet växjö sundsvall totalskandal 2004 ljungby lasarett

uppdrag granskning malmö göteborg skandal

Del 2 nedan.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Landstinget Kronoberg – Ljungby Kommun – Politiker – Korruption – Psykopati

landstinget kronoberg ledningen

Ett flertal bloggar på nätet stöder innehavaren av totalskandal.se i dennes kamp om att visa fram den omfattande korruptionen och kårandan på Ljungby Lasarett och inom Landstinget Kronoberg.

Här är ett utdrag ur bloggen Silverfatet:

Att det rör sig om en omfattande mörkläggning finner man ganska snart när man väl studerat det omfattande materialet som talar sitt tydliga språk för att det verkligen skett en mörkläggning på Ljungby Lasarett.

Rättsrötan i fallet är uppenbar, likaså att sjukhuset i Ljungby och läkare samt anhöriga hjälpts åt att saboterat bevisen, genom att förfalska och manipulera journaler där alla tecken pekat på att en allvarlig grundsjukdom funnits i botten som resulterat i den förstörda ryggen i Birgittas fall (osteomalaci = mjukt skelett), men dom kroppsliga bevisen finns ju kvar, bevis i sjukjournaler raderades !

Men varför har nu polis och åklagare mörklagt utredningen av saken ? Varför vill eller vågar inte media hantera ärendet ? Är man rädd för en skandal ?”

Ni kan läsa direkt på Silverfatet genom att klicka på denna länk:  http://silverfatet.blogg.se

Politiker uppvisar ofta dom känslolösa/kalla dragen som finns angivet under kriterierna för psykopati.
Psykopaten söker maktpositioner i livet.

suzanne frank (m) korrupt totalskandal landstinget kronoberg

Både ekonomiska eliten och deras anställda som underhåller detta system verkar uppvisa beteende som är förenligt med symtom i samband med en medicinsk sjukdom som kallas psykopati. (*) Psykopater, även kallad sociopater, kategoriseras som dom som uppvisar ytlig charm och intelligens, och som ofta lever i en egen värld av vanföreställningar eller nervositet.
Deras egenskaper är:

 • Opålitlighet
 • Ofta ljuger
 • Svekfulla och manipulativa beteende (antingen målinriktat eller för glädje av själva handlingen)
 • Brist på ånger eller skam
 • Antisocialt beteende
 • Dåligt omdöme och oförmåga att lära sig genom erfarenhet
 • Arbetsoförmåga för kärlek
 • Fattig på allmänna känslor
 • Förlust av insikt
 • Känslokalla i personliga relationer
 • Ett behov av spänning
 • En uppblåst självkänsla
 • En förmåga att rationalisera sitt beteende
 • Kräver ofta fullständig makt
 • Ett behov av att dominera andra
 • Ytlig charm

suzanne frank nya moderaterna landstinget kronoberg

Korrumperade och hjärtlösa politiker, läkare, lärare, sociala och/eller snabba karriär klättrare, auktoritära ledare, missbrukare och aggressiva personer, etc., är bland dem” (psykopater), skrev dr Sabbatini i en artikeln, “Den psykopatiska hjärnan”. “Ett gemensamt kännetecken”, säger dr Sabbatini, “är att de bedriver systematiska bedrägeri och manipulation av andra för personlig vinning. Faktum är att många framgångsrika och anpassade icke-våldsamma sociopater finns i vårt samhälle.”

rolf sällryd kristdemokraterna landstinget kronoberg

Psykologiskt sett är alltså psykopaten fullt kapabel att begå sina smutsiga gärningar utan någon oro för sociala, moraliska och juridiska konsekvenser och helt utan ånger.

Det ger dem möjlighet att göra vad de vill, när de vill. Ironiskt nog samma egenskaper existerar i män och kvinnor som dras till hög profil och kraftfulla positioner i samhället inklusive politiska tjänsteinnehavare.

yngve filipsson folkpartiet landstinget kronoberg

Politiska ledare kommer att förneka att likställa bedömningen av deras likheter med seriemördarens och andra kriminellas karraktärer, trots att detta är en del av en psykopatisk profil som kan användas vid bedömning av beteenden hos många tjänstemän och lagstiftare samt på alla nivåer inom myndigheter och regering.

paul johansson (c) landstinget kronoberg korrupt totalskandal

Utöver ovan angivna personer/politiker som tidigt informerats om den omfattande skandalen på Ljungby Lasarett är även följande politiker/personer nedan noga informerade med har valt att inte agera utan uppmuntrar till fortsatt korruption i Kronoberg genom att skydda brottslingar och politikerkollegor.

Carina Bengtsson Centerpartiet Ljungby

Anna Fransson socialdemokraterna Ljungby kronoberg

Värmby Lennart Vänsterpartiet

Bengt Germundsson Markaryd

Tryggve Svensson Vänsterpartiet

Joakim Pohlman Markaryd

RosMarie Neckö Jönsson

Martin Myrskog länssjukvårdsdirektör korrupt

Martin Myrskog var en bland dom som snabbt såg till att stoppa utlämnandet av äldre äkta sjukjournaler till patienten Birgitta när hon beställde ut underlag från sjukvården för att bla ta reda på sin sjukhistorik som barn, den historik som patientens mamma förtigit under alla år att hon bar på en sjukdom som diagnostiserades redan på 60-talet.

Martin Myrskog var även en bland dom “drivande” att alla pappersjournaler och äldre microfilmat material hos Landstinget Kronoberg snabbt skulle “scannas in” till digitalt format och att sedan skulle pappersoriginalen omgående förstöras, detta “påfund” blir snabbt aktuellt efter att patienten Birgitta börjat anmäla sitt fall till HSAN och Socialstyrelsen…högst märkligt sammanträffande.

Ett antal “ärliga” läkare på Ljungby Lasarett påpekar för patienten och hennes make att “ni måste nog skynda er innan dom förstör originalen”

Därefter skulle utrustningen man använt tidigare för att producera äldre microfilmer  (tung och klumpig) demonteras och placeras undan i någon källarlokal hos Landstinget.

Misstanke kan finnas att man inom Landstinget Kronoberg kanske ville få bort fler eventuellt “manipulerade sjukjournaler” ur systemet så att ingen kan få tillgång till originalen för undersökningar och analyser av dess äkthet.

Om rättsväsendet nu skött sina uppgifter riktigt och patienten Birgittas fall kommit till allmän kännedom, kanske fler hade kommit och anklagat Landstinget Kronoberg för både journalintrång och att dom kanske påförts oriktiga eller rent falska uppgifter i journalföringen.

Nämnas kan att åtskilliga patienter och anhöriga till patienter som avlidit redan nu ifrågasatt äktheten i sjukjournaler som beställts och att dom haft misstanke om att läkare och Landsting velat fria sig själv vid anklagelser, anmälningar, felbehandlingar och slarv.

willy uvebrant centerpartiet

Moderaten Jessica Lyckvall deltog aktiv i “blåsningen” av Ljungbyborna när Ljungby Lasarett skulle ut på “entrepenad 2007.

Grundaren av totalskandal.se talade vid upprepade tillfällen med Jessica Lyckvall och dom grova övergreppen, förfalskningsbrotten och grova sekretess öveträdelserna som drabbat en patient på Ljungby lasarett och att landstingsalliansen i Kronoberg snabbt ville bli av med ljungby lasarettet på “entrepenad” för att dölja all byk.

Jessica var undvikande med att svara på det som berättades men vidstod med orden att “det är något sjukt med entrepenaden av vårt lasarett”

Då visste grundaren av totalskandal.se inte om att Jessica Lyckvall hade del i bedrägeriet mot invånarna i Ljungby kommun och att hon aktivt och duktigt “slogs” för sitt lasarett.

Man kan idag se tecken på eventuell “belöning” (korruption) genom att se att Suzanne Frank  och moderatapartiet med största säkerhet “belönat” sina lojala undersåtar i nedtystningen av skandalen runt patienten Birgitta som skett på lasarettet i Ljungby.

Jessica Lyckvall sitter idag på följande poster:

Ledamot i Landstingsfullmäktige Landstinget Kronoberg

1:a vice ordförande i hälso och sjukvårdberedningen

Ledamot i regionfullmäktige

Nedan en del i den “teater” politikerna anordnade för att blåsa folket i Ljungby:

jessica lyckvall ljungby

jessica lyckvall, eskil erlandsson, corazza bildt, carina bengtsson, ljungby, kommun, korruption

ljungby kommun journalintrång förfalskning

ljungby welcome beware corruption nepotisk corrupt politicians

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment